W celu zapewnienia Klientom optymalnych narzędzi w bieżącej działalności przedsiębiorstw, Kancelaria umożliwia obsługę prawną online. Rozwiązanie możliwe jest w sytuacjach, gdy przygotowanie: opinii prawnej, umowy, dokumentacji korporacyjnej (w tym regulaminów, wewnętrznych procedur,  wzorów uchwał), dokumentacji sklepu online (w tym wszelkich regulaminów)  nie wymaga osobistego spotkania z Klientem.

Asset 16

W jaki sposób można uzyskać poradę prawną online?

W celu uzyskania porady prawnej online niezbędny jest kontakt z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail: kontakt@zych-kancelaria.pl wraz ze szczegółowym opisaniem stanu faktycznego.

 

Po uzyskaniu przez Kancelarię opisu stanu faktycznego, zostanie dokonana wycena zlecenia oraz oszacowanie terminu realizacji zlecenia. W sprawach standardowych, niewymagających dalszych informacji lub uzgodnień z Klientem, czas realizacji wynosi od 24h do 72 h. W przypadku konieczności uzyskania dalszych informacji lub dokumentów, Kancelaria przekaże je wraz z wyceną.

W przypadku akceptacji wyceny i potwierdzenia zlecenia, Klient uiszcza honorarium na wskazany przez Kancelarię numer konta bankowego.

Porada prawna lub umowa zostaną przekazane Klientowi w uzgodnionym terminie za pośrednictwem wiadomości e-mail w zabezpieczonym hasłem dokumencie.