NOTA PRAWNA

  1. Materiały zawarte na stronie internetowej chronione są prawami autorskimi. Nie mogą być wykorzystywane bez zgody Kancelarii.

  2. Administratorem strony internetowej jest Katarzyna Zych, przedsiębiorca, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KATARZYNA ZYCH na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działająca osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek, posiadająca nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 8222225382 oraz REGON 147332283 („Kancelaria”)

  3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

  4. Informacja zawarte na stronie internetowej nie stanowią porady prawnej i mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.

  5. Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  6. Kancelaria jest administratorem danych osobowych przekazanych przez klientów, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi oraz realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane, użyczane do podmiotów zewnętrznych, chyba że za wyraźną zgodą lub na żądanie organów państwowych.

  7. Dane przechowywane są przez czas uzasadniony okresem świadczenia usługi prawnej lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

  8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo do informacji, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia oraz do ograniczania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Aktualizacja: maj 2021 roku.