Misją Kancelarii jest tworzenie dla Klientów ram prawnych funkcjonowania biznesu, które są wizytówką tworzonych przez nich marek.

Filarami funkcjonowania Kancelarii jest wyspecjalizowana wiedza merytoryczna z zakresu prawa handlowego i prawa cywilnego, najwyższa jakość tworzonych dla Klientów rozwiązań prawnych, odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność, zaufanie i dyskrecja.

Kancelaria została założona w 2018 roku z myślą o stworzeniu wyspecjalizowanej firmy prawniczej koncentrującej się wspieraniu przedsiębiorców i budowaniu partnerskich relacji biznesowych na zasadzie win-win.

Główne dziedziny specjalizacji

W zakresie świadczonych usług prawnych Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, w tym doradztwie na rzecz organów i sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej, tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu i likwidacji działalności gospodarczej.

OBSŁUGA ORGANÓW KORPORACYJNYCH

• Przygotowanie dokumentacji posiedzeń
• Wsparcie prawne podczas posiedzeń organów spółek
• Pełnienie funkcji doradcy rady nadzorczej w rozumieniu art. 219(2) K.S.H. i art. Art. 382(1) K.S.H.
• ...
WIĘCEJ

REJESTRACJA SPÓŁEK
I ZMIANY W KRS

• Doradztwo w obszarze wyboru formy prawnej
• Przygotowywanie dokumentacji do KRS
• Rejestracje w systemie s24
• ...
WIĘCEJ

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW

• Wsparcie prawne przy analizie struktury korporacyjnej
• Przygotowywanie treści zgłoszeń
• ...
WIĘCEJ

ZMIANY WŁASNOŚCIOWE
I ZMIANY STRUKTURY SPÓŁEK

• Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową/kapitałową
• Przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych
• ...
WIĘCEJ

BADANIA PRAWNE DUE DILIGENCE

• Badania prawne (due diligance) na etapie transakcji nabycia udziałów/akcji
• Badania prawne (due diligance) wybranych zagadnień (RODO, prawo pracy, marketing itp.) w celu identyfikacji ryzyk i wdrożenia rozwiązań
• ...
WIĘCEJ

OBSŁUGA START-UPÓW
I INWESTORÓW

• Badania prawne due diligance
• Doradztwo prawne dotyczące wyboru form działalności i struktur transakcji venture capital
• Zabezpieczenie know-how oraz praw własności intelektualnej
• ...
WIĘCEJ

RODO

• Audyty prawne
• Wdrażanie i dostosowywanie dokumentacji RODO
• Wsparcie w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych
• ...
WIĘCEJ

SZKOLENIA
I WARSZTATY

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla praktyków
• Prosta spółka akcyjna – biznes szyty na miarę
• Obowiązki organów spółek kapitałowych
• Umowy handlowe dla praktyków
• ...
WIĘCEJ

o mnie

dr Katarzyna Zych

– adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych, specjalistka w obszarze prawa handlowego i prawa cywilnego.

Wspiera spółki kapitałowe i osobowe z branży handlowej i usługowej w bieżącej obsłudze prawnej, tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych, aktów organizacyjnych, regulaminów, dokumentacji RODO. 

opinie

opinie klientów

You Deserve One Of Our Best Lawyers

with 35 years of law experience

sklep

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

WKRÓTCE W OFERCIE

porady prawne

BLOG