POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokat Katarzyna Zych oraz korzystaniem ze strony internetowej zych-kancelaria.pl

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony zych-kancelaria.pl oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego jest adwokat Katarzynę Zych prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Zych, NIP:8222225382, REGON: 147332283 („Kancelaria”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zych-kancelaria.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi formularza kontaktowego, obsługi korespondencji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, spełnienia obowiązków podatkowych,
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
 5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, wyłącznie jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
 6. Informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie w formularzy kontaktowym lub będzie konieczne dla realizacji umowy o obsługę prawną, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okresy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązującymi Kancelarię do przechowywania danych na cele archiwizacyjne lub dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi za pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz zawarcie i realizacja umowy o obsługę prawną.
 10. Kancelaria nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Na stronie internetowej mogę być wykorzystywane ciasteczka („pliki cookies”)
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe (txt.), instalowane w urządzeniu w trakcie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Pliki cookies nie powodują zmian w urządzeniu.
 3. Pliki cookies nie obejmują danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej.
 4. W przeglądarce internetowej możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, tym wyłączenie plików cookies.