Katarzyna Zych

Adwokat

Adwokat,  członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalistka w zakresie prawa spółek, obsługi start-upów oraz branży e-commerce.

Wspiera spółki kapitałowe i osobowe z branży handlowej i usługowej w bieżącej obsłudze korporacyjnej, tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych.

Specjalistka w zakresie inwestycji kapitałowych w start-upy, doradza founderom, inwestorom i aniołom biznesu przy opracowania transakcji i umów inwestycyjnych, w trakcie negocjacji oraz na dalszych etapach rozwoju start-upów.

Specjalizuje się również w wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dla branży e-commerce, opracowywaniu dokumentacji sklepów internetowych oraz marketingu w Internecie.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek handlowych łączy z aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Doradza przedsiębiorczyniom przy tworzeniu i rozwoju własnych marek osobistych oraz popularyzuje prowadzenie działalności gospodarczej jako formę aktywizacji zawodowej kobiet. W ramach działalności pro bono angażuje się również w pomoc prawną w zakresie ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet.

Ukończyła studia magisterskie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego w prasie ogólnopolskiej, specjalistycznej oraz naukowej.

Asset 14