W zakresie świadczonych usług prawnych Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, w tym doradztwie na rzecz organów i sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej, tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu i likwidacji działalności gospodarczej.

Kancelaria doradza również przy zakładaniu i prowadzeniu biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w obszarze e-commerce.

Zapewniamy ponadto obsługę inwestycji kapitałowych z udziałem start-upów, w tym dla aniołów biznesu i inwestorów, jak również doradzamy w obszarze umów cywilnoprawnych dla klientów biznesowych i prywatnych. Uczestniczymy również w negocjacjach z kontrahentami.

Kancelaria oferuje również autorskie szkolenia i warsztaty.

Asset 16

główne dziedziny specjalizacji

PRAWO KORPORACYJNE i OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • prawo spółek handlowych – bieżąca obsługa korporacyjna spółek kapitałowych – obsługa  organów spółek kapitałowych, przygotowywanie opinii prawnych, aktów organizacyjnych, umów handlowych
 • zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek handlowych
 • przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową/kapitałową
 • obsługa procesów inwestycyjnych (prowadzenie negocjacji, przygotowywanie umów inwestycyjnych)
 • doradztwo przy przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów handlowych oraz cywilnych
 • prawa własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych
 • badania prawne (due diligance) na etapie łączenia, sprzedaży działalności gospodarczej

OBSŁUGA START-UPÓW I INWESTORÓW

 • Badania prawne due diligance
 • Doradztwo prawne dotyczące wyboru form działalności i struktur transakcji venture capital 
 • Zabezpieczenie know-how oraz praw własności intelektualnej
 • Doradztwo prawne i opracowywanie dokumentacji transakcyjnej, umów inwestycyjnych dla założycieli, inwestorów, aniołów biznesu
 • Udział w negocjacjach i procesie inwestycyjnym
 • Obsługa poinwestycyjna oraz obsługa wyjścia z inwestycji

E-COMMERCE

 • Obsługa prawna e-biznesu 
 • Doradztwo prawne i opracowywanie dokumentacji sklepów online
 • Doradztwo prawne i opracowywanie dokumentacji RODO
 • Badania prawne dokumentacji sklepów online
 • Obsługa procesów reklamacyjnych
 • Doradztwo prawne w zakresie marketingu i reklamy w Internecie

UMOWY I REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 • Przygotowywanie wzorów umów, ogólnych warunków umów
 • Udział w negocjacjach umów handlowych
 • Analiza i ocena prawna umów, opiniowanie ryzyka prawnego
 • Przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji wewnętrznych

SZKOLENIA I WARSZTATY

 • Prawne aspekty e-Biznesu
 • Prawna ochrona działalności e-commerce
 • Dokumentacja sklepu online
 • Negocjowanie umów handlowych w działalności przedsiębiorstwa
 • Klauzule umowne
 • Formy zabezpieczenia umów w działalności firmy
 • Współpraca B2B- jak zabezpieczyć swoją firmę